Θεμελίωση από τον Πρωθυπουργό της νέας πτέρυγας της φαρμακοβιομηχανίας Boehringer Ingelheim

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, υφυπουργός Ανάπτυξης: «Το μήνυμα είναι ένα: “επενδύουμε στην Ελλάδα”»