«Πράσινο φως» στην μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ

Η νέα νομοθεσία που υιοθετήθηκε θα καταστήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ πιο σταθερή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη