Αδελφοποίηση των Συλλόγων Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού “Το Ξαθέρι” και Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδ. Σταθμού