Ακαθάριστα οικόπεδα: αυτή είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικόπεδου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για την λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών…