Ολοκληρώθηκε η διενέργεια ακουομετρήσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Κατερίνης

Με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση,  δωρεάν ακουομετρήσεις διενεργήθηκαν την τρέχουσα περίοδο, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας/Τμήμα ΚΑΠΗ…