Δήμος Κατερίνης: Ακουομετρήσεις στα ΚΑΠΗ

Για τους πάσχοντες από βαρηκοΐα η κακή λειτουργία της ακοής χαρακτηρίζεται το λιγότερο δυσάρεστη, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες…