Η Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης

στις επετειακές εκδηλώσεις για τη Μάχη της Μηλιάς