Σπύρος Κουλκουδίνας: «Η πρόταση για την ανάπτυξη του Ολύμπου μπαίνει σε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση

Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα