Επίκαιρο σχόλιο- Αντίδωρο προβληματισμού

«Αἱ πόρναι καὶ οἱ τελῶναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Κατά Ματθαίον 21:31)  μτφ: οι πόρνες και οι…