Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

Μια ακόμα πρωτοβουλία του Π.Ο.Τ.Α.Π.