Ευρωπαϊκές εκλογές: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έτοιμα να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραματίζουν τον ρόλο τους για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών εκλογών, ενάντια στην παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση των πληροφοριών