Ο Δήμαρχος  Ι. Ντούμος υποδέχτηκε στο Δημαρχείο «τα χρυσά παιδιά της Κατερίνης»

Επέστρεψε η αποστολή νέων του Δήμου από την Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση της Αυστρίας Θερμή υποδοχή επιφυλάχθηκε σήμερα το απόγευμα,  από…