«Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»

Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης με το 4ο Γυμνάσιο της πόλης υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετάβασης