Ουραγός της Ευρώπης η Ελλάδα στον αριθμό των ICT specialists

Μια αρνητική πανευρωπαϊκή “πρωτιά” έχει η Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων στις…