Επιτακτική ανάγκη η διάσωση & ανάδειξη του Αρχαίου Λατομείου Μαρμάρου στα Πιέρια

Αίτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων από τα τοπικά συμβούλια Ρητίνης & Βρίας Δ. Κατερίνης