Πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι σε διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης