Νέες γονιδιωματικές τεχνικές: το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ των κανόνων για περισσότερη βιωσιμότητα

Για ένα πιο βιώσιμο κι ανθεκτικό σύστημα τροφίμων, το ΕΚ στηρίζει μια πιο απλή διαδικασία για φυτά NGT που είναι ισοδύναμα με συμβατικά φυτά, αλλά και αυστηρότερους κανόνες για τα υπόλοιπα.