Δήμος Κατερίνης/ Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Επιχειρησιακή άσκηση εκκένωσης οικισμού Άνω Μηλιάς «Προμηθέας 2024»

Πέμπτη 25/04 & ώρα 09:30 π.μ. – Ενημέρωση & Οδηγίες προς τους πολίτες