«Δρόμοι ανοιχτοί Κατερίνη – Kragujevac!»: Η πολυθεματική γιορτή ανέδειξε το κοινό γεωπαλαιοντολογικό τους παρελθόν & μέλλον

Ο Ζυγόδοντας του Μαστόδοντα Νεοκαισάρειας & «ο πρόγονός του» στην Σερβία