Αύξηση Δημοτικών Τελών: Τι έχεις Γιάννη; Τί είχα πάντα.

Ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού του Δήμου Κατερίνης “ΥΠΕΡΒΑΣΗ”