Χρηματοδοτήσεις στον Δ. Κατερίνης μέσω της ένταξής του στο «Διεθνές Δίκτυο Πόλεων ICLEI»

Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης, ως τακτικού μέλους, στο «Διεθνές Δίκτυο Πόλεων ICLEI Local Governments for Sustainability (Διεθνές Συμβούλιο για τις Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες)», αποφάσισε…