Θετικός απολογισμός και αντίκτυπος του Διεθνούς Συμποσίου FOLLOWING_ARISTOTLE

Νέα δυναμική αποκτά η διεθνής παρουσία και δραστηριότητα του Δήμου Αριστοτέλη, μετά το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο Following Aristotle που…