Στο προσκήνιο τα δικαιώματα της Τρίτης Ηλικίας στην Υγεία

Στο προσκήνιο έρχονται τα δικαιώματα της Τρίτης Ηλικίας στην Υγεία με την έναρξη ενός νέου έργου με τίτλο «ΕΕ-Υγεία» από…