Ασφαλής χρήση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης & τήρηση του ΚΟΚ

Δράση ενημέρωσης από τη Δημοτική Αστυνομία & την  Ποδηλατική ΑΠΟ-ΔΡΑΣΗ