ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θέλουν να…