Εικαστική Έκθεση «Εικαστική Συνύπαρξη»

53ο Φεστιβάλ Ολύμπου-Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου