Πρόσκληση – πρόγραμμα εκδήλωσης Μνήμης & Τιμής Θυμάτων Κατοχής

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 στις 11:30 π.μ. στον Σιδ. Σταθμό