Η Σερβία δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές

Οι εκλογές στη Σερβία στις 17 Δεκεμβρίου 2023 δεν διεξήχθησαν υπό δίκαιους όρους, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις παρατυπίες.