Ούτε το βασικά, ούτε τα ψηφιακά

Εκτός λειτουργίας παραμένει η ιστοσελίδα του Δήμου!