Σχολιο σε μια επιστολή

Γράφει η δημοσιογράφος Κοντόζογλου Αριστέα