Σχεδόν 455 εκατ. ευρώ ενίσχυση για φυσικές καταστροφές σε Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία

Την Τετάρτη, 4-10-2023, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση βοήθειας σχεδόν 455 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση πρόσφατων φυσικών καταστροφών