Διανομή πληροφοριακού υλικού στον Σ. Σταθμό για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Αντιδήμαρχος, Π.Ιορδανίδης: Οι δηλώσεις θα βοηθήσουν στη σύνταξη Πράξης Εφαρμογής