Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Πιερίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πιερίας Έχοντας υπ’ όψιν: Π ρ ο σ κ α λ ε ί Όλα τα…