Για τον “τρόμο” που έζησαν στο σχολείο της Περίστασης

Ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ΔΕ Κατερίνης