Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά των εξοντωτικών τεκμηρίων φορολόγησης

Στις 17.6.2024 η κατάθεση της αίτησης και συγκέντρωση – εκδήλωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας