Ενημερωτική Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Περίστασης