Νέοι κανόνες για τη βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Επικαιροποιήθηκαν οι κανόνες της ΕΕ για τη συλλογή, επεξεργασία και απόρριψη των αστικών λυμάτων