Το πρόγραμμα των εργασιών οπτικών ινών στην πόλη της Κατερίνης

Γνωστοποιείται ότι οι οδοί εκσκαφής για το χρονικό διάστημα 27 έως 31/05,  στο πλαίσιο του έργου FTTH ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Θ1, στην πόλη της Κατερίνης…