Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας Διαβατηρίου μέσω του gov.gr 

Κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξωτερικών