Τα «Βουλιαχτάρια» έδρασαν και πάλι -Καθάρισαν την  … προίκα των βυθών από την ασυδοσία κάποιων

  Το σχεδίασαν και το υλοποίησαν. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2023 η εθελοντική ομάδα δυτών «Τα Βουλιαχτάρια»  προχώρησε…