Κ.Η.Φ.Η.- Δήμου Κατερίνης: Καθημερινή Κοινωνική Φροντίδα & Δημιουργική απασχόληση

Σάββας Καρυπίδης: Η Τρίτη Ηλικία μας αφορά όλους