3ο διεθνές φόρουμ με θέμα “Υβριδικές Απειλές, Κυβερνοασφάλεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και Εθνική Στρατηγική

Ολοκληρώθηκε για μια ακόμη χρονιά το 3ο διεθνές διήμερο φόρουμ με θέμα «Υβριδικές Απειλές, κυβερνο-ασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη και εθνική στρατηγική»…