Στις δημοτικές  – περιφερειακές εκλογές δεν ψηφίζουμε τα «καλύτερα» «φορτωμένα» βιογραφικά της εξαπάτησης το «καλό παιδί» και τον «συγγενή» μας…

αλλά δημάρχους, περιφερειάρχη και συμβούλους που παλεύουν ασυμβίβαστα και κρατάνε συνεπή αγωνιστική στάση απέναντι στα λαϊκά προβλήματα