Μέτρα για την επίτευξη υγιών εδαφών έως το 2050 ζητά το Κοινοβούλιο

Τις νομοθετικές προσπάθειες παρακολούθησης και βελτίωσης της οικολογικής κατάστασης των εδαφών στην ΕΕ στήριξαν σήμερα οι ευρωβουλευτές