Λειτουργικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Δήμο Κατερίνης

 Η προτεραιότητα της Αντιδημαρχίας Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης