Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά

Η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει την Αγία Αικατερίνη «πανεύφημοννύμφην Χριστού». Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία είναι φειδωλή εις τηναπονομή τίτλων…