Με δύο χειροκίνητα ηλεκτρικά σάρωθρα ενισχύεται ο Δήμος Κατερίνης

Ι. Ντούμος: Συνεχίζουμε το έργο μας και προετοιμαζόμαστε για την τουριστική περίοδο