Δήμος Κατερίνης: Τμήματα νοητικής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ & τα ΚΗΦΗ

 – Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν και συνεχίζονται. Έναρξη τμημάτων το Φεβρουάριο