Αγιασμός Εκλογικού Κέντρου του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» στον Κορινό

Με την παρουσία του υποψ. Δημάρχου Γιάννη Ντούμου