Ιωάννης Ντούμος: Θα είμαστε η διοίκηση όλων των δημοτών

Εντιμότητα, διαφάνεια, ειλικρίνεια, σεμνότητα & εργατικότητα οι άξονες λειτουργίας